Przejdź do menu Przejdź do treści

Bezpłatny projekt dla osób z niepełnosprawnościami w ramach programu ABSOLWENT

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem pt. „Aktywni pełno-sprawni specjaliści na rynku pracy Śląska, Małopolski i Podkarpacia” realizowanego przed Fundację Kuźnia Talentów w ramach Programu ABSOLWENT Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych, będących absolwentami szkoły wyższej lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, które są jednocześnie osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo (w tym nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy niezatrudnionych) i zamieszkują obszar województwa małopolskiego, śląskiego lub podkarpackiego.

W ramach udziału w projekcie oferujemy następujące formy wsparcia:

– doradztwo zawodowe

– pośrednictwo pracy

– specjalistyczne szkolenia komputerowe z zakresu: grafiki komputerowej, bezpieczeństwa sieci IT, projektowania zakończone egzaminem zewnętrznym

– 3-miesięczne staże aktywizacyjne

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r. i jest całkowicie bezpłatny dla uczestników.

Korzyści jakie uzyskają uczestnicy projektu:

– zwrot kosztów dojazdu na odbywające się w projekcie formy wsparcia

– uzyskanie kwalifikacji cyfrowych poparte certyfikatem po zakończeniu szkoleń

– wsparcie doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy (w tym pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych)

– udokumentowane zaświadczeniem doświadczenie zawodowe zdobyte podczas stażu aktywizacyjnego

– większa szansa na uzyskanie zatrudnienia na rynku pracy – projekt stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów korzystających z zaawansowanych programów komputerowych w regionach śląskim, małopolskim i podkarpackim

 

Szczegóły i kontakt:

www.kuzniatalentow.org/absolwent

E-mail: absolwent@kuzniatalentow.org

Tel. 533 327 021