Przejdź do menu Przejdź do treści

Program mieszkaniowy „Mieszkanie dla absolwenta”

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
realizuje bardzo atrakcyjny dla osób z niepełnosprawnościami program mieszkaniowy
z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”, Mieszkanie dla absolwenta.
Jest to inicjatywa, która polega na rozwiązaniu jednego z najbardziej istotnych problemów,
tj. braku mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej
i społecznej osoby z niepełnosprawnością.
W ostatnim czasie zostały wprowadzone do programu korzystne dla osób
z niepełnosprawnościami zmiany.
Mając na względzie naszą dotychczasową współpracę na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, pozwalam sobie prosić Państwa o rozpowszechnienie, zawartej
w dalszej części, informacji o aktualnych warunkach programu Mieszkanie dla Absolwenta
wśród osób, które mogą być tym programem zainteresowane.

Skorzystaj na nowych zasadach z dofinansowania do wynajmu mieszkania lub domu
w ramach programu Mieszkanie dla Absolwenta nawet przez okres 60 miesięcy.
▪ Chcesz rozpocząć samodzielne i niezależne życie po zakończeniu edukacji ale nie
masz własnego mieszkania?
▪ Jesteś pełnoletnim absolwentem, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę?
▪ Nie jesteś absolwentem ale opuściłeś rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka
lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą?
▪ Rozpocząłeś już pracę lub aktualnie jej poszukujesz, w miejscu swojego aktualnego
zamieszkania a nawet poza miejscem swojego zamieszkania?
▪ Posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
o stopniu umiarkowanym w przypadku niepełnosprawności narządu słuchu?
Jeśli tak, możesz uzyskać dofinansowanie do wszystkich ponoszonych przez Ciebie kosztów
wymienionych w umowie najmu mieszkania lub domu, spełniającego Twoje indywidualne
kryteria dostępności.

Dofinansowanie obejmuje zarówno okres poszukiwania pracy, jak również rozpoczęcia
zatrudnienia – maksymalnie przez 60 miesięcy.
Maksymalna wysokość pomocy zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania.
(na przykład, wynajmując mieszkanie w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania do wynajmu
w II kwartale 2024 r. wyniesie – 1.721,00 złotych. To samo mieszkanie w Łodzi będzie dofinansowane
w wyższej kwocie, jeśli ON porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 2.335,00 zł.
Z kolei, wynajmując mieszkanie w Warszawie maksymalna kwota dofinansowania do wynajmu
w II kwartale 2024 r. wyniesie – 2.692,00 zł. To samo mieszkanie w Warszawie będzie dofinansowane
w wyższej kwocie, jeśli ON porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 3.653,00 zł.)
Wniosek możesz złożyć w każdym czasie. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz
za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
Sprawdź jak uzyskać w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”
Mieszkanie dla Absolwenta dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu
jednorodzinnego na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia pod adresem:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-
real/mieszkanie-dla-absolwenta/mieszkanie-dla-absolwenta/

Z maksymalnymi kwotami dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania zapoznasz
się pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-
pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/komunikaty/

Z poważaniem,
Zastępca Dyrektora
Departament ds. Polityki Regionalnej

Krzysztof Kaca