Przejdź do menu Przejdź do treści

Zasady adaptacji materiałów

Celem wyrównywania szans edukacyjnych, studenci z wadą wzroku, z wadą słuchu oraz niepełnosprawnością ruchową powinni otrzymywać dostosowane materiały dydaktyczne. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady adaptacji materiałów:

1.      Pliki PDF, w których nie można zaznaczyć tekstu (np. skany, zdjęcia) będą niedostępne dla osób korzystających z programów udźwiękawiających. W miarę możliwości staraj się udostępniać materiały w formatach .docx, .pptx, .odt lub w plikach PDF, w których możliwe jest zaznaczenie tekstu.

2.      Grafiki, obrazki, załączniki, nie są dostępne dla OzN póki nie zostaną szczegółowo opisane. Postaraj się dokonać opisu tekstowego pod obrazkiem. W przypadku grafik i załączników umieszczanych na platformie Moodle tekst alternatywny możesz dodać w oknie właściwości obrazka.

3.      Staraj się, aby moduły umieszczane w Moodle nie były złożone. Lepiej rozbić je na więcej części, niż umieszczać dużo treści w jednym.

4.      Filmy mogą być niedostępne zar ówno dla osób niewidomych, jak i Głuchych oraz słabosłyszących. W miarę możliwości staraj się wybierać takie filmy, które posiadają napisy i/lub audiodeskrypcję.

5.      Zadania na platformie Moodle wykorzystujące mechanikę “Przeciągnij i upuść” mogą być trudne do wykonania dla os ób niewidomych oraz tych z niepełnosprawnością ruchową w zakresie kończyn górnych. Jeśli wśród osób dla których przygotowujesz zadania jest taka osoba, staraj się wybierać inne rodzaje zadań.

6.      Używaj nagłówków stosując style nagłówków (galeria “Style” na karcie “Narzędzia główne” w Microsoft Word). Dzięki temu poruszanie się po dokumencie będzie łatwiejsze dla wszystkich, również dla osób niewidomych.

7.      Jeśli wyróżniasz tekst poprzez formatowanie (np. pogrubienie, podkreślenie, kursywę, kolor) poinformuj o tym czytelnika na początku tekstu. Dzięki temu osoba niewidoma będzie mogła skonfigurować swój program udźwiękawiający tak, aby informował ją o zmianach formatowania.

8.      Staraj się nie używać tabel do wizualnego rozmieszczenia treści. Jeśli przedstawiasz dane w formie tabelarycznej oznacz wiersz nagłówka. Ułatwi to zapoznanie się z tabelą osobom niewidomym. Jeżeli nie jest to możliwe, dokonaj opisu tekstowego pod tabelą.

9.      Staraj się nie używać justowania. Zamiast tego wyrównaj cały tekst do lewej strony.

10.   W miarę możliwości zapisuj tekst w jednej kolumnie. Ułatwi to poruszanie się po nim osobom niewidomym.

11.   W przypadku dialogów, staraj się oznaczyć wypowiedzi poszczególnych osób imionami lub sformułowaniami typu “Osoba A.”, “Osoba B.” itd. Ułatwi to osobom niewidomym zorientowanie się do kogo należy dana wypowiedź.

12.   W dokumencie tekstowym poprzedź numer zadania/ćwiczenia skrótem “zad.” lub słowem “zadanie”. Ułatwi to odnalezienie konkretnego zadania osobie niewidomej.

Jeżeli plik który planujesz wysłać studentom niewidomym jest obszerny (np. skan do PDF) lub trudny w edycji, nasza jednostka pomoże dostosować go do wskazanego przesz studenta formatu.

Wystarczy się z nami skontaktować bon@up.krakow.pl