Przejdź do menu Przejdź do treści

Dla studentów

Kto może skorzystać z oferty BON?

Ze wsparcia naszej jednostki, mogą skorzystać studenci i doktoranci Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Do korzystania z usług BON uprawieni są:

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Osoby przewlekle chore i/lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym (m.in. osoby z zaburzeniami psychicznymi lub w kryzysie psychicznym), ale nieposiadające orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy (na podstawie Regulaminu Studiów § 13 pkt.).

Jak skorzystać z oferty BON?

Pierwszym krokiem jest kontakt z jednym z naszych Konsultantów, a następnie rejestracja w naszej jednostce.