Przejdź do menu Przejdź do treści

Z językami po sukces

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i osobistych, a także wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością wzroku.

Zapraszamy do semestru letniego:

Dla kogo?

• dla osób w wieku 18 – 60 lat z niepełnosprawnością wzroku (posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny)

• zamieszkujących teren całej Polski

• posługujących się komputerem w stopniu podstawowym i posiadających sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu .

Działania projektowe będą odbywać się zdalnie.

Co oferujemy

• Kurs języka obcego (do wyboru) angielski, niemiecki, hiszpański.

• Szkolenie informatyczne: wstępne szkolenie z programu Zoom i dysku Google oraz platformy e-learningowej (w przypadku języka angielskiego) i innych aplikacji wspomagających.

• Wsparcie informatyczne podczas trwania projektu.

• Cztery formy wsparcia (do wyboru) warsztaty rozwojowe, moderowana grupa wsparcia, coaching indywidualny, konsultacje z psychologiem.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/1bMmcw451OVFR_vUJDNvoq5Mt6ZNDWpZJ7u72cDzJVyU/edit

Tu więcej informacji:

Z językami po sukces